ABT

Logo ABT OK

ABT – Albanian Business Transparency u krijua në vitin 2012. Kjo kompani ofron konsulencë financiare të një standarti të lartë duke u bërë pjesë e integruar e shumë bizneseve që operojnë në Shqipëri. Falë konsulencës që kjo kompani ofron, bizneset përfitojnë ulje të kostove, rritje të eficencës dhe fitimit.