Balkan Analytical Group

Balkan Analitical OK Final

Balkan Analytical Group është distributor ekskluziv për rajonin Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Mal te Zi duke përfaqësuar kompanitë më prestigjoze në botë për prodhimin e instrumetave matës analitiko shkencore për industrinë kimike. Kompania ofron shërbime cilësore për shitje të instrumentave matës analitik, suport teknik dhe kalibrime të çertifikuara sipas standarteve ndërkombetare.