Mbështetje financiare për sportistët shqiptar në Lojërat Olimpike në Londër 2012

Lojerat olimpike 2012

Ne ndjejmë përgjegjshmërinë sociale për komunitetin ku jetojmë, prandaj 40 % e buxhetit vjetor të kompanisë SPEED TAXI “Five stars” shkon për donacione dhe sponsorizime në mbështetje të aktiviteteve kulturore dhe sportive në Shqipëri. Jemi të lumtur të përmendim mbështetjen financiare për sportistët shqiptar në Lojërat Olimpike të organizuara në Londër në vitin 2012.