Belgjikë, rrugët me korsi të dedikuar për “Përdoruesit e celularit”

text-walking-lane-in-brussels

Shumë aksidente ndodhin ndërsa njerëzit janë duke dërguar SMS apo janë duke chat-uar në celular. Për zgjidhjen e këtij problemi në pjesën më të madhe të rrugëve në Belgjikë,  do të krijohen korsi të dedikuara për njerëzit që janë duke përdorur telefonin teksa ecin. Kjo zgjidhje pritet që të ulë ndjeshëm numrin e aksidenteve që janë shënuar për këtë arsye.