CLIENTS

 • “Përpikmëri mbreslënëse, komunikim tepër i kujdesshëm dhe me kulturë dhe cilësi e lartë shërbimi nga i gjithë stafi i SPEED TAXI “Five Stars”. Shprehim falenderimet tona për bashkëpunimin e ofruar me profesionalizëm”.

  Ledi MOISIU, Projekti SEE-River, Program i financuar nga Bashkimi Europian

 • “I would like to take this occasion to thank you and SPEED TAXI “Five Stars” staff for the fruitful collaboration taking place”.

  Maria do Carmo Gomes, EU IPA 2010 Project on Human Resources Development in Albania

 • “Ju përzgjedhim sepse ofroni shërbim shumë korrekt dhe të kulturuar. Klientët marrin shërbimim cilësor dhe ndjehen të sigurtë me kompaninë tuaj”.

  United Nations Children’s Fund (UNICEF)

 • “Gjej mundësinë t’jua konfirmoj se bashkëpunimi deri tani me SPEED TAXI ka qenë kënaqësi”.

  Arben Subashi

 • “Përpikmëri mbreslënëse, komunikim tepër i kujdesshëm dhe me kulturë dhe cilësi e lartë shërbimi nga i gjithë stafi i SPEED TAXI “Five Stars”. Shprehim falenderimet tona për bashkëpunimin e ofruar me profesionalizëm”.

  Ledi MOISIU, Projekti SEE-River, Program i financuar nga Bashkimi Europian

 • “I would like to take this occasion to thank you and SPEED TAXI “Five Stars” staff for the fruitful collaboration taking place”.

  Maria do Carmo Gomes, EU IPA 2010 Project on Human Resources Development in Albania

 • “Ju përzgjedhim sepse ofroni shërbim shumë korrekt dhe të kulturuar. Klientët marrin shërbimim cilësor dhe ndjehen të sigurtë me kompaninë tuaj”.

  United Nations Children’s Fund (UNICEF)

 • “Gjej mundësinë t’jua konfirmoj se bashkëpunimi deri tani me SPEED TAXI ka qenë kënaqësi”. En

  Arben Subashi

  • marled
  • Revista elite
  • ATS - shpk
  • xheko imperial
  • Hotel Lot
  • Design overview
  • Communication Progress ok
  • Logo La Boheme Hotel OK
  • Hotel Tirana Logo ok
  • logo_fuguro_180x125
  • HOTEL TE STELA OKKK
  • Hotel Prestige
  • Fiber logo OK
  • Hotel Theranda Ok FINAL
  • Online NOW ok logo
  • Balkan Analitical OK Final
  • LOGO ok final VERSO
  • hotel_kotoni_butique
  • Logo ABT OK