Sponsorizim në “Tirana International Film Festival (TIFF)”

TIFF 2012 - 2013

Në mbështetje të Kulturës në vend, SPEED TAXI “Five Stars” ka ofruar sponsorizimin e kompanisë në dy edicione të “Tirana International Film Festival (TIFF)”, përkatësisht në vitin 2012 dhe 2013.