Shënjtërimi nëne Terezës

Nene Tereza Per web

Speed Taxi i bashkohet gëzimit të të gjithë shqiptarëve në këte ditë të shënuar.

Ne s’mund të bëjmë dot gjëra të mëdha. Vetëm gjëra të vogla me dashuri te madhe.

“Nëne Tereza”