Sponsorizim në “Takimet muzikore të dy botëve”

Takimet muzikore midis dy boteve

SPEED TAXI “Five Stars” ka ofruar mbështetje financiare për edicionin e VII të Festivalit Ndërkombëtar “Takimet muzikore të dy botëve”, të organizuar në vitin 2013 Berat dhe Tiranë.